Regulamin obowiązujący do 24.12.2014

 

Regulamin „naszeapteki.pl”


Apteka Internetowa: naszeapteki.pl działający pod adresem naszeapteki.pl, prowadzony jest przez Pharmacon Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Józefa Sowińskiego 4/44, NIP 712-319-73-63, REGON 060583288


1. Warunki ogólne


1. Sklep internetowy naszeapteki.pl zwany dalej naszeapteki.pl, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Wszelkie informacje na temat swojej oferty naszeapteki.pl zamieszcza na stronie  naszeapteki.pl.
2. Asortyment produktów oferowanych przez naszeapteki.pl został dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiada oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz został nabyty od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Opisy produktów, w szczególności ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub importerów (dystrybutorów).
4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronach naszeapteki.pl należą do ich właścicieli i prezentowane są tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. Wszystkie treści, informacje i zdjęcia produktów zamieszczone na stronie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody naszeapteki.pl.
5. Zamówienia realizowane są przez wykwalifikowany i fachowy personel naszeapteki.pl.
6.  Apteka nie prowadzi sprzedaży hurtowej produktów leczniczych.
7.Produkty lecznicze są sprzedawane wyłącznie osobom fizycznym.

 

 

 

2. Zamówienia

 

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i będzie realizowane po potwierdzeniu zapoznania się z jego treścią. Brak potwierdzenia uniemożliwia zrealizowania zamówienia. W szczególnych wypadkach naszeapteki.pl może dokonać telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia. 
2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do naszeapteki.pl (potwierdzenie zamówienia).
3. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest podać wszystkie wymagane dane, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu. Zamówienia zawierające niepełne dane nie będą realizowane.
4. Zamówienia będą realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców naszeapteki.pl. W przypadku niedostępności zamawianego towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie poprzez stronę informacyjną produktu, drogą mailową lub telefonicznie.
5. Dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji jest paragon fiskalny przesyłany wraz z zamawianym towarem.
6. Na żądanie Klienta zgłoszone wraz z zamówieniem, naszeapteki.pl wystawi fakturę VAT dokumentującą transakcję. Klient jest jednocześnie zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT. W przypadku późniejszego zgłoszenia żądania wystawienia faktury VAT, warunkiem jej wystawienia będzie zwrot paragonu fiskalnego dokumentującego transakcję.
7. Zamówienia z składane przez obywatela innego państwa jak i osoby zamawiające towry poza teren Polski.
  -Składający zamówoenie ma obowiązek podania numeru dokumentu tożsamości w przypadku zamówienia z produktu przez obywatela innego państwa.
 

 

3. Ceny

 

1. Wszystkie ceny towarów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
2. Umowa zawierana jest według ceny obowiązującej w chwili składania zamówienia.
3. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy (przesyłki).

 

4. Płatności

 

1. Dostępne formy płatności:
- zapłata za pobraniem 
- przedpłata w formie przelewu na rachunek
- płatność w systemie : płatność przed wysyłką
- płatność przy odbiorze osobistym 
2. Zamówienia realizujemy po otrzymaniu płatności lub wybraniu opcji za pobraniem.
3. Transakcje elektroniczne dokonywane są za pośrednictwem serwisu przelewy24, co gwarantuje zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.
4. Przy wyborze przedpłaty, jako sposobu płatności i zaakceptowaniu formularza Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę partnera przelewy24.
5. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Przelewy24:
a) Płatności za pośrednictwem Systemu Przelewy24 mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
b) naszeapteki.pl w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie
przekazywane do Partnera Systemu Przelewy24 za pośrednictwem Systemu Przelewy24.
c) Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Przelewy24, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:  w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową Partnera Systemu Przelewy24 będącego
centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową Partnera
Systemu Przelewy24, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego -na stronę internetową Serwisu Przelewy24.
d) W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera
Systemu Przelewy24 zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu
płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Przelewy24, płatność może nie zostać zrealizowana.

6. Jeżeli uznanie rachunku naszeapteki.pl nie nastąpi maksymalnie do 10 dnia od złożenia zamówienia automatycznie zamówienie zostanie anulowane. Kupujący otrzyma od naszeapteki.pl e-mail z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia.
7. Limit dla pojedynczej płatności wynosi 5000 zł. Jednorazowe zamówienia na kwotę wyższą nie będą realizowane.
8. W przypadku wysyłki za pobraniem wartość towaru powiększona o koszty przesyłki, nie może przekroczyć 2000 zł.

5. Dostawa

 

1. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Poczta Polska oraz Paczkomaty InPost na terenie Polski. 
2. Towary zakupione w naszeapteki.pl dostarczone będą w czasie do 2 dni roboczych za pomocą firmy kurierskiej lub za pomocą Paczkomatów Inpost od daty potwierdzenia zamówienia, oraz do 3 dni roboczych za pomocą Poczty Polskiej od daty potwierdzenia zamówienia, przy czym czas dostawy jest uzależniony od wybranego asortymentu. O przewidywanym czasie dostawy Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez sms. W uzasadnionych wypadkach naszeapteki.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia maksymalnie do 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia, o czym Klient zostanie powiadomiony.
4. naszeapteki.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu.
5. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym naszeapteki.pl, chyba że wybrano formę zapłaty za pobraniem.
6. Koszty dostawy ponosi zamawiający. Wyjątek stanowi „dostawa promocyjna”.
7. „Dostawa promocyjna” to dostawa, której koszt w całości lub w części ponosi naszeapteki.pl.  
8. W przypadku wybrania płatności za pobraniem naszeapteki.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności złożonego zamówienia poprzez kontakt e-mailowy lub telefoniczny z osobą składającą zamówienie w celu jego potwierdzenia.
9. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, dostawa nie będzie realizowana, jeżeli wskazany przez Klienta adres ma charakter tymczasowy, np. adres hotelu, domu studenckiego, ośrodka leczniczego czy sanatoryjnego, miejsca odbywania targów, etc.  

 

Ponadto: 

W swoich ofertach naszeapteki.pl nie posiada produktów, które muszą być przechowywane w temperaturach do +5, czy +15 stopni,  naszeapteki.pl oferuje jedynie produkty, które mogą być przechowywane w temperaturze do +25 stopni i wyższej. Jeżeli temperatura powietrza przekracza … stopni, np. latem, wtedy naszeapteki.pl nie wysyła przesyłek kurierem, lmożliwy jest osobisty odbiór zamówionego Towaru w aptekach NA,  Jeżeli zamówienie jest duże, sami realizujemy dostawę, ponieważ posiadamy lodówki samochodowe.

 

6. Reklamacje i zwroty

 

1. naszeapteki.pl jako sprzedawca przez okres 2 lat od daty zakupu Towaru odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem (tj. osobą fizyczną, która dokonała zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 ze zm.).

2. W przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, Klient-konsument może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową sprzedaży przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli naszeapteki.pl nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy (od Umowy sprzedaży nie można odstąpić gdy niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotna).

3. Klient traci uprawnienia określone w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży nie zawiadomi naszeapteki.pl o tym fakcie.

4. Zareklamowany Towar należy przesłać wraz z wypełnionym formularzem dostępnym na stronie internetowej naszeapteki.pl na adres: naszeapteki.pl, Pułaskiego 13, 08-110 Siedlce. Należy wskazać przyczynę reklamacji (krótki opis), swoje dane osobowe, żądanie i ewentualnie nr konta, na który mają zostać zwrócone należności. Do wysyłki należy dołączyć dowód zakupu.

 

5. naszeapteki.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki. Jeżeli w terminie 14 dni naszeapteki.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.


6. W celu ułatwienia rozpoznania ewentualnych reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu zaleca się sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, sporządzenie protokołu uszkodzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera.


7. naszeapteki.pl nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej załączonej do Towaru. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

7. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. naszeapteki.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: naszeapteki.pl ul. Kazimierza Pułaskiego 13, 08-110 Siedlce / mailowo pod adres naszeapteki.pl@naszeapteki.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego.
4. naszeapteki.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego naszeapteki.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

Nasze Apteki  ul. K. Pułaskiego 13  08-110 Siedlce lub drogą mailową : apteka@pharmacon.pl

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.Wzajemny zwrot świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Nasze Apteki  ul. K. Pułaskiego 13  08-110 Siedlce

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Pharmacon Sp. z o.o. Sp. Komandytowa  świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

2. W przypadku, gdy Klient wraz z towarem otrzymał fakturę VAT, zostanie mu wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do Klienta. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej.

 

 

Zastrzeżenia dotyczące odpowiedzialności Nasze Apteki

 

1. Charakter informacji zamieszczonych w Witrynie. Informacje publikowane w Witrynie nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści zawarte w niniejszej Witrynie ("Treści") mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego. Przed zastosowaniem jakichkolwiek leków oraz przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii, należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem, który jako jedyny jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. Użytkownik w żadnym wypadku nie powinien lekceważyć znaczenia specjalistycznej konsultacji medycznej oraz nie powinien zwlekać z jej uzyskaniem kierując się wyłącznie informacjami zawartymi w Witrynie.  
2. Umieszczenie w Witrynie informacji na temat określonych produktów, badań, zabiegów, lekarzy lub opinii oraz wszelkich innych danych nie stanowi ich reklamy czy rekomendacji przez naszeapteki.pl.. Brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku lub kombinacji leków nie może być poczytywany przez Użytkownika jako wskazanie, że taki lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla Użytkownika lub innych osób. Zawsze należy zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania oraz efekty uboczne.  
4. naszeapteki.pl dysponuje narzędziami, które umożliwiają Użytkownikom zapisywanie i przechowywanie informacji. Użytkownik powinien zastosować wszelkie uzasadnione środki, które zapewnią bezpieczeństwo posiadanych haseł i kont przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik powinien kontrolować dostępność i wykorzystanie kodów aktywacyjnych i haseł; udzielanie uprawnień, monitorowanie i kontrolowanie dostępu oraz sposobu korzystania z haseł i kont w Witrynie; niezwłoczne informowanie naszeapteki.pl o każdej potrzebie dezaktywowania hasła. 
5. . 
6.  Użytkownik korzystający ze Stref Publicznych, obejmujących pokoje rozmów, fora lub komputerowe tablice ogłoszeń, ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne komunikaty, konsekwencje związane z ich publikacją, a także konsekwencje wykorzystania informacji zawartych w komunikatach zamieszczonych w Strefie Publicznej.. 
7. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników Witryny w Strefach Publicznych jakichkolwiek informacji i treści, które mogą naruszać prawa osób trzecich. Przekazywanie informacji lub treści do Stref Publicznych jest równoznaczne z uznaniem przez Użytkownika, że przekazane w taki sposób informacje lub treści w żadnym wypadku nie są traktowane jako poufne. W przypadku przekazania przez Użytkownika Witryny jakiejkolwiek informacji lub treści do Stref Publicznych, dermo lab uprawniony jest do utrwalania, powielania, tworzenia opracowań, publikowania, redagowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, prezentowania informacji lub treści w dowolnych środkach przekazu, w części lub całości, w dowolnej formie i częstotliwości.  
8. Niedopuszczalne jest:

c) zamieszczanie materiałów, nielegalnych, obscenicznych, oszczerczych, napastliwych, obraźliwych, kompromitujących, 
d) zamieszczanie reklam bądź innych materiałów związanych z pozyskiwaniem klientów;  
e) po otrzymaniu ostrzeżenia - dalsze przerywanie normalnego toku dyskusji lub zamieszczanie komentarzy niezwiązanych z danym wątkiem, chyba że zostało wyraźnie zaznaczone, że dyskusja jest dyskusją otwartą,  
f) zamieszczanie tzw. "listów-łańcuszków" lub tworzenie piramid finansowych;  
g) podszywanie się pod inne osoby; 
h) rozsyłanie wirusów lub szkodliwych kodów komputerowych; 
i) zamieszczania tego samego komentarza więcej niż jeden raz lub zamieszczanie wiadomości typu spam;  
j) podejmowanie innych działań, które ograniczają lub uniemożliwiają osobie trzeciej swobodne korzystanie ze Strefy Publicznej lub Witryny, bądź które, narażają naszeapteki.pl lub któregokolwiek z Użytkowników lub dostawców Treści na szkodę lub wiążą się zzobowiązaniami.

Działania powyższe stanowią istotne naruszenie Regulaminu.  

 

9. naszeapteki.pl  jest uprawniony (lecz nie zobowiązany) do podejmowania następujących działań:
a) zapisywania dyskusji prowadzonych w pokojach rozmów; 
b) zbadania zarzutu, że komunikaty naruszają warunki niniejszego punktu i usunięcia, według własnego uznania, lub żądania usunięcia danych komunikatów; 
c) usunięcia komentarzy, jeżeli są one obraźliwe, niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin; 
d) odebrania Użytkownikowi dostępu do dowolnej Strefy Publicznej lub Witryny w konsekwencji naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu; 
e) monitorowania, edytowania i ujawniania wszelkich rozmów w Strefach Publicznych;  
f) usuwania jakiejkolwiek wymiany informacji w Witrynie, niezależnie od tego czy w wymianie takiej naruszono zasady określone w niniejszym Regulaminie.

10. naszeapteki.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, które uzna za stosowne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników Witryny. naszeapteki.pl nie jest odpowiedzialny względem Użytkowników Witryny lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za podejmowanie lub zaniechanie podjęcia powyższych działań.  

11. Reklamy, wyszukiwanie i linki do stron zewnętrznych. W Witrynie mogą znajdować się linki do zewnętrznych stron internetowych. naszeapteki.pl może zdecydować, aby linki do wybranych stron były głównymi pozycjami na liście wyników wyszukiwania dla określonych fraz. Ponadto naszeapteki.pl może wyrazić zgodę na prezentowanie przez reklamodawców reklam i treści sponsorowanych jako rezultatów wyszukiwania określonych haseł. naszeapteki.pl nie promuje treści zamieszczonych na stronach internetowych osób trzecich, naszeapteki.pl nie bierze również odpowiedzialności za zawartość zlinkowanych stron internetowych, stron znajdujących się w obrębie Witryny, stron osób trzecich będących wynikiem wyszukiwania oraz reklam osób trzecich, i nie formułuje żadnych oświadczeń dotyczących ich zawartości czy dokładności. Użytkownik korzysta ze stron zewnętrznych na własne ryzyko, zgodnie z warunkami korzystania z tych stron. naszeapteki.pl nie promuje żadnego produktu reklamowanego w Witrynie.  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel